Radovi na pelješkom mostu paralelno se odvijaju na dvije lokacije. Naravno na Pelješcu te u tvorničkim pogonima u Kini. Na Pelješcu je najvidljivije nicanje prvog stupa mosta na poziciji S8, gdje raste impozantna struktura jednog od 13 budućih stupova mosta.

No, široj javnosti manje su vidljivi radovi na čeličnoj rasponskoj konstrukciji mosta koja se sklapa u Kini u Nantongu. Za laike riječ je zapravo o kolniku budućeg mosta. Kineska kompanija CRBC mora izraditi 30.000 tona tešku rasponsku konstrukciju koja će se u dijelovima na brodovima dopremati na Pelješac.

Troćelijski sanduk

Prema planu, oko 400 segmenata čelične rasponske konstrukcije dopremit će se iz Kine. Elementi su dugi od 6 do 12 metara, dok je ukupna dužina cijele rasponske konstrukcije 2404 m. Dakle, kao i ukupna dužina mosta. Jutarnji list objavljuje prve fotografije prvog izrađenog elementa konstrukcije mosta. Svaki komad širine je 22,5 metra i visine 4,5 metra. Čeličnu rasponsku konstrukciju čini troćelijski sanduk na koji se montira ortotropnska čelična ploča. Ona se najčešće koristi kod mostova velikih raspona kakav je i ovaj Pelješki. Na tu čeličnu ploču se postavlja asfalt. Prema projekcijama, prvi dijelovi rasponske konstrukcije na gradilište mosta trebali bi početi dolaziti potkraj siječnja ili početkom veljače sljedeće godine.

Na samom gradilištu mosta uznapredovalo je “zidanje” stupa budućeg mosta na poziciji S8. Njegova ukupna visina treba biti 53,35 metara a dosad je napravljeno oko pola. Ovaj stup nalazi se na sredini Malostonskog zaljeva i između njega i stupa S7 bit će plovni put za brodove. Stoga je on jedan od četiri stupa koji se gradi na najvećoj naglavnici. Ona je veličine rukometnog igrališta u koju je izliveno 3200 kubnih metara betona te ugrađeno 1200 tona armature. Temelj ovog stupa je grupa od 20 pilota od kojih je svaki dužine 124 metara i promjera je 2000 mm. U gornjem dijelu pilota u visini 60 m, debljina stijenke pilota iznosi 48 mm, a u donjem dijelu visine 61 m debljina stijenke je 40 mm.

Pristupne ceste

Betoniranje ovog stupa započelo je sredinom prošlog mjeseca, a prema najavama, punu visinu bi trebao doseći do kraja godine. Paralelno s ovim stupom, radi se na stupnim mjestima 5, 6, 7 i 9. Na kopnenoj strani odlično napreduje gradnja stupa S2 te izgradnja stupa S13 na pelješkoj strani. Što se tiče pristupnih cesta, nakon uvođenja u posao austrijske tvrtke Strabag na gradilište dionice Duboka – Sparagovići/Zaradeže, za nekoliko dana će u posao biti uvedena i grčka tvrtka Avax za dionicu Sparagovići/Zaradeže – Doli.

www.jutarnji.hr