Na ovim fotografijama s gradilišta možete vidjeti naprednu fazu radova.