Prije nekoliko dana, 31. srpnja, navršilo se godinu dana od kada je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation započela izgradnju 2,08 milijardi kuna vrijednog mosta Pelješac. Prema ugovoru, za manje od dvije godine most mora biti završen.

U godinu dana napredak je u radovima impresivan. U Hrvatsku je iz Kine morskim putem dovezen 141 čelični pilot. U morsko dno zabijeni su svi – dva testna i 139 komada na stupnim mjestima od “S 4” do “S 12”. Najduži pilot ima 128,4 metra i težak je oko 230 tona, dok je najkraćem samo 36 metara. Cijevi su promjera od 1,8 i dva metra.

Ti piloti su zapravo svojevrsni temelji stupova mosta koji će se postavljati na njih. Za središnje stupove mosta zabijeno je po 18 i 20 pilota, a na stupnim mjestima uz obalu po devet. Ukupno je 12 stupnih mjesta. Sa zabijanjem pilota u čeličnim cijevima se nakupio mulj koji se mora odstraniti i odvesti s gradilišta.

Zabijeni piloti na svakom stupnom mjestu na vrhu se povezuju pločom od armiranog betona koja će biti vidljiva na površini mora i to je naglavnica pilota. One se izrađuju u Kini i dopremaju na gradilište. S obzirom na dimenzije, oplata se montira na vrhove pilota u dijelovima. Prema planu, naglavnice će se postavljati do kraja siječnja sljedeće godine, a podizanje prvih stupova bi trebalo krenuti u listopadu.

Ovisno o stupnom mjestu, radovi su u različitim fazama. Najdalje se otišlo na mjestu stupa broj osam koji se nalazi na samoj sredini mosta. Na tom stupnom mjestu završeni su radovi ugradnje armaturnih koševa i betoniranja svih dvadeset pilota. Izvršena je montaža predgotovljene oplate s bočnom čeličnom oplatom na projektiranu visinu. Ugrađen je beton za brtvljenje i sprezanje armirano-betonskog dijela oplate s pilotima. Ispumpana je morska voda iz unutrašnjosti oplate te je u tijeku čišćenje unutrašnjosti. Sad slijede pripremni radovi za armiranje buduće naglavnice.

Na poziciji stupnog mjesta sedam završeni su radovi ugradnje armaturnih koševa i betoniranja pilota. Montirana je predgotovljena oplata naglavnice pilota te je dovršena izrada bočne čelične oplate. U tijeku je spuštanje oplate na projektiranu dubinu, nakon čega slijedi ugradnja brtvenog betona na spoju armirano-betonskog dijela oplate s pilotima i zatim crpljenje vode. Na stupnom mjestu pet završeno je betoniranje svih 18 pilota, a na poziciji stupa šest do sada je izbetonirano 16 od 18 pilota.

Slično je na ostalim stupnim mjestima u moru. Na obalnom dijelu također je u tijeku izrada temelja stupova. Tako je prošlog mjeseca iskopana građevna jama promjera 11 i visine 8 metara za “kopneni stup” broj dva. Sada se u tu rupu ugrađuje beton te slijedi postavljanje armature temelja i izrada oplate.

Pripreme u Kini

Paralelno s radovima na gradilištu, u Kini se, prema našim informacijama, u dvije tvornice priprema čelik za segmente čelične rasponske konstrukcije. Riječ je o segmentima koji će se montirati na stupove mosta i spajati kao Lego kockice, i preko njih će se odvijati promet. Procjenjuje se da bi ti segmenti na Pelješac mogli biti dopremljeni u siječnju sljedeće godine.

Na gradilištu se u ovom trenutku nalazi 375 radnika, od čega je 135 tehničkog i pomoćnog osoblja. Na kopnenom dijelu gradilišta su i tri bagera, pet samohodnih dizalica, dva utovarivača, šest kamiona kipera, devet kamiona za prijevoz betona, dva RCD seta za iskop unutrašnjosti pilota, tri stacionarne pumpe i dvije betonare.

Na morskom dijelu gradilišta je ukupno 21 plovilo – plovne dizalice, barže za prijevoz elemenata konstrukcije, trajekti, remorkeri i klapete i dvije betonare.

www.jutarnji.hr