Fifteen months after entering the construction site in the middle of Bay of Mali Ston, the outline of the first pillar of the future Pelješac Bridge has appeared. For now we can talk about the pillar reinforcement at Sea Post 8. The photographs published by Jutarnji list show that a part of reinforcement construction has already been done, and concrete pouring works on the pillar should start next week

Sama armatura postavljena je na impresivnu naglavnicu pilota koja je montirana na pilote stupnog mjesta. Ona je dimenzije 29 puta 25 metara, a debljine je pet metara. U nju je utrošeno 3200 kubnih metara betona i 1200 tona armature.

Stup bi trebao biti završen do kraja godine.

Sami stupovi bit će visine od 37,9 do 53,4 metara ovisno od pozicije na kojoj se nalazi. Radnici kineske kompanije CRBC osim na stupnom mjestu 8, rade naglavnice na stupnim mjestima 5, 6, 7 i 9.

Na kopnenoj strani daleko je uznapredovala izgradnja stupa broj dva dok se za stup broj 13 na pelješkoj strani rade temelji. Prema dostupnim informacijama svi radovi teku prema zacrtanim rokovima.

Rok za završetak mosta je kraj srpnja 2021. godine.

www.jutarnji.hr